Nätverk

Björn SigBjörn
har i 30 år haft styrelseuppdrag
inom följande föreningar:

• Svensk Mejeriingenjör Förening
• Svenska Mejeritekniska Föreningen
• Mejeritekniskt Forum
• Nordiskt Mejeritekniskt Råd

MILKUM samarbetar med företag inom kvalitet och miljö:

SAV-E Control AB, Vällingby
SAV=E® för optimering av mejeriprocesser — savemilk.info

Drivdon AB, Delsbo
UVisable®, UV-ljus för kvalitetskontroll — uvisable.com

UV-ljus för kvalitetskontroll

Organiskt material, kemikalier och många andra ämnen är fluorescerande och lyser upp med UV-ljus. Därför kan de organiska resterna i mejeri- och livsmedelsindustrin lysa i mörkret.

UV-ljus kan användas för effektiv kontroll av rengöring och hygien i processutrustning, produktionslokaler, toaletter, etc. Det kan även användas för läckagesökning i kylsystem och vattenledningar. UV-ljus underlättar också hygienisk design av processutrustning.

De svenska företagen Drivdon AB och

Milkum marknadsför UVisable®, en bärbar UV-lampa. UVisable® är utvecklat av Drivdon AB. UVisable® har hög UV-intensitet och extremt lång räckvidd. Batteridriften gör det möjligt att arbeta där nätström saknas eller inte är önskvärd.

Det är alltid bättre att förebygga bakteriologiska problem än att akut behöva åtgärda dem.

Med en löpande kontroll av rengöringen kan man alltid hitta bakteriologiska fällor i tid. Det är restbeläggningarna som lyser (fluorescerar). Om det inte finns några beläggningar finns det ingen fluorescens. Med UVisable® kan man därmed enkelt säkerställa den hygieniska standarden innan produktionen startar. Istället för att vänta på svaret från en vanlig analys kan produktionspersonalen få svaret momentant.

UVisable® är ett värdefullt verktyg för att dagligen kontrollera hygienen och hitta problemen. Det kan bli dyrt om hygienen inte är på topp. Därför är det av största vikt att vara uppmärksam på potentiella felkällor. Med UV-ljus är det nu möjligt att snabbt kontrollera den hygieniska standarden i lokaler och produktionsutrustning.
____________________________________________________________________________________________

UVisable® — Hygienkontroll – med ljusets hastighet!

UVisable® gör hygienkontrollen:
• Snabb
• Enkel
• Momentan
• Billig
• Pedagogisk

Mer information på: uvisable.com

Optimering av mejeriprocesser

SAV=E® är utvecklat av SAV-E Control AB (MVM konsult AB) och patenterat sedan 2003. Det är ett lättinstallerat system, som presenterar resultaten ”online”. I SAV=E® ingår utrustningen Trille™ och dataprogrammet TrillControl™.

Med SAV=E® och Trille™ kan man:
• inventera processen
• optimera processen
• verifiera resultaten av åtgärder och förbättringar
• kvalitetssäkra diskprocessen

Med SAV=E® erhåller mejeriet uppgifter om fel och brister i diskobjekten samt tillförlitliga svinnresultat med hög noggrannhet direkt efter avslutad disk. Det är ett lättinstallerat system som presenterar resultaten ”online”. Med SAV=E® kan mejeriet kvalitetssäkra sina diskprocesser. SAV=E® visar hur mycket varje diskobjekt bidrar till produktsvinnet och användning av vatten för ursköljningen.

SAV=E® ger dessutom information om hur stor mängd produkt, som går till gränsproduktsystemet respektive avlopp. Vattenförbrukningen redovisas på liknande sätt och systemet visar hur stor mängd vatten som är ”fri från produkt”. Man får också fram eventuella felaktigheter i disksystemen som gör att det går snabbt att lokalisera störningar, som sedan målmedvetet kan åtgärdas.

SAV=E® går ut på att:
• bestämma var och när svinn uppstår
• bestämma storleken på svinnet
• prioritera det som skall göras
• åtgärda svinnet

Med
SAV=E® kan mejeriet
• minska svinnet i mejeriprocessen
• öka utbytet = förbättra ekonomin
• spara vatten
• förbättra miljön
• säkra kvaliteten

____________________________________________________________________________________________

SAV=E® marknadsförs tillsammans av de svenska företagen SAV-E Control AB och MILKUM.

SAV-E Control AB (tid. MVM konsult AB) har 30 års erfarenhet av miljö, vatten och avlopp inom mejeriindustrin.

Mer information om SAV=E® finns på savemilk.info.

Länkar – Mejeri

mejeri.info
Mejeriinformation i Norden samt artiklar av Björn SigBjörn
westerbottensost.se
Artiklar och historia om Västerbottensost
ostforum.se
Allt om ost – artiklar, föredrag, kurser, utbildning
savemilk.info
SAV=E® – optimering av mejeriprocesser
mejeriteknisktforum.org
Mejeritekniskt Forum – ideell förening för mejeriteknik i Sverige

Länkar – Livsmedel

menyse.com
Den användarvänliga kokoboken – allt om mat och dryck
blatand.se
Blåtand AB – Norrländsk Gourmetsylt för mejerier, butiker och export

Länkar – Övrigt

ubbi.nu
UBBI-bordet – en unik och mönsterskyddad bordsserie
hanoi.nu
Vietnam och utveckling av programvaror
fredrik.info
Systemutvecklare – från ren programmering till konsulting, utbildning och säljstöd

Hygienkontroll – med ljusets hastighet!
Organiskt material, kemikalier och många andra ämnen är fluorescerande och lyser upp med UV-ljus. Därför kan de organiska resterna i mejeri- och livsmedelsindustrin lysa i mörkret. UV-ljus (UVA) kan användas för effektiv kontroll av rengöring och hygien i processutrustning, produktionslokaler, toaletter, idrottsanläggningar, etc. samt även för kontroll av hygien i sjukhus och inom den övriga vårdsektorn.
Läs mer på uvisable.com