I Sundsvall — mitt i Sverige — etablerat 1994

Björn SigBjörn, företagets chef, har i mer än 40 år arbetat inom norsk och svensk mejeriindustri. TINE, Svensk Mjölk (Svenska Mejeriernas Riksförening), Norrmejerier, Milko (Värmlandsmejerier, NNP) och Arla Foods (Mjölkcentralen och Arla) har varit arbetsgivarna före starten av MILKUM. Björn är mejeriingenjör med examen från Norges Landbrukshøgskole (NLH). Före studiernas avslutande genomfördes dessutom mejeripraktik på flera mejerier.

Björn SigBjörn har i över 30 år medarbetat i nordiska mejeri- och livsmedelstidskrifter:
• Meieriposten
• Mælkeritidende
• Livsmedel i Fokus (f.d. Livsmedelsteknik)
• Nordisk Mejeriinformation

Björn SigBjörn är f.d. sekreterare i Mejeritekniskt Forum (ca 500 medlemmar) och f.d. president i Nordiskt Mejeritekniskt Råd.

Västerbottensost på Gotland? Läs mer här.
Hur skapades Västerbottensosten? Läs mer här.
Varför heter Västerbottensost just Västerbottensost? Läs mer här.